Projekty wspierające

Realizujemy projekty Erasmus+ dla młodzieży

Erasmus+ Młodzież to program finansowany przez Unię Europejską, który daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w różnych działaniach mających na celu wzmocnienie ich rozwoju osobistego i zawodowego. Jako lider organizacji pozarządowej, która organizuje programy Erasmus+ Młodzież, staramy się zapewnić młodym ludziom wyjątkowe doświadczenia, które sprzyjają ich rozwojowi osobistemu, nauce międzykulturowej i zaangażowaniu społecznemu.

Jak działamy?

Nasze programy Erasmus+ Młodzież obejmują szereg działań, takich jak szkolenia, wymiany młodzieżowe i możliwości wolontariatu. Programy te mają na celu zbliżenie młodych ludzi z różnych krajów, aby mogli uczyć się od siebie nawzajem i budować swoje umiejętności w takich dziedzinach, jak przywództwo, komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów.

Nasze kursy szkoleniowe dają młodym ludziom szansę na rozwinięcie konkretnych umiejętności i wiedzy w danej dziedzinie. Wymiany młodzieżowe umożliwiają młodym ludziom poznanie różnych kultur, języków i tradycji podczas wspólnej pracy nad projektem lub działaniem. Wolontariat daje młodym ludziom szansę na wniesienie wkładu w istotną sprawę i wywarcie pozytywnego wpływu na ich społeczność.

Doświadczenie

Nasze programy Erasmus+ Młodzież są otwarte dla wszystkich młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat, niezależnie od ich pochodzenia i poziomu doświadczenia. Uważamy, że każdy młody człowiek powinien mieć możliwość poszerzania swoich horyzontów, rozwijania nowych umiejętności i nawiązywania kontaktów z innymi osobami z całego świata.

Dołącz do nas w programie Erasmus+ Młodzież i odkryj nowe możliwości dla siebie i dla świata!

10+

Zrealizowanych projektów przez członków Fundacji

25%

Wzrost zainteresowania projektami w ciągu ostatnich 5 lat

6

Państwa z którymi posiadamy aktywną współpracę

Masz pomysł lub szukasz pracy w IT?

Skontaktuj się z nami - razem zdziałamy więcej