Szkolenia i warsztaty

girl-hacker-wearing-glasses-hoodie-while-stealing-personal-data-with-her-team-1

Podnosimy kompetencje

Zadaniem naszej Fundacji jest przede wszystkim podnoszenie kompetencji wśród młodych osób. Za pomocą szkoleń i warsztatów chcemy inspirować i nauczać, tak, aby zdobyta wiedza mogła towarzyszyć Ci całe życie.

Cyberbezpieczeństwo

Zapewnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ochrony swoje otoczenia przed zagrożeniami Cybersecurity. Oferujemy różne poziomy dostosowane do każdego etapu zaawansowania.

Edukacja historyczna

We współpracy z ekspertami przeprowadzamy warsztaty historyczne. Zawsze jest dobra okazja, aby lepiej poznać historię naszego pięknego kraju bądź swojego regionu.

Szkolenia dla studentów

Też kiedyś byliśmy studentami. Jeżeli mielibyśmy wskazać, co najbardziej nam pomogło w rozwoju to ciągłe szkolenia i poszerzanie możliwości. Kiedyś jako uczestnicy, dziś jako organizatorzy.

Aktualne tematyki szkoleń

UnitCyber

Celem szkoleń zawodowych dla studentów jest umożliwienie im zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy, które będą przydatne w ich przyszłej karierze zawodowej. Szkolenia zawodowe dla studentów są zazwyczaj skoncentrowane na konkretnych branżach lub zawodach i pozwalają im na zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu ich wybranego kierunku studiów lub zainteresowań zawodowych.
Jestem zainteresowany/a

Poznajmy naszą historię

Celem szkoleń historycznych jest umożliwienie uczestnikom poznania i zrozumienia dziejów ludzkości i poszczególnych kultur. Szkolenia historyczne pozwalają uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat wydarzeń, trendów, postaci i idei, które miały wpływ na rozwój ludzkości. Dzięki takim szkoleniom, uczestnicy mogą lepiej zrozumieć wpływ przeszłości na teraźniejszość i przyszłość, a także nauczyć się analizować i interpretować historyczne zjawiska i wydarzenia.
Jestem zainteresowany/a

Innovative student

Celem szkoleń historycznych jest umożliwienie uczestnikom poznania i zrozumienia dziejów ludzkości i poszczególnych kultur. Szkolenia historyczne pozwalają uczestnikom na zdobycie wiedzy na temat wydarzeń, trendów, postaci i idei, które miały wpływ na rozwój ludzkości. Dzięki takim szkoleniom, uczestnicy mogą lepiej zrozumieć wpływ przeszłości na teraźniejszość i przyszłość, a także nauczyć się analizować i interpretować historyczne zjawiska i wydarzenia.
Jestem zainteresowany/a

Masz pomysł lub szukasz pracy w IT?

Skontaktuj się z nami - razem zdziałamy więcej

Featured cases